Partnerzy Akcji Pomóż Dziecku” 2021

Partnerzy akcji „Pomóż Dziecku”:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY sponsorom, darczyńcom oraz wolontariuszom, wszystkim, którzy stale pomagają nam w niesieniu pomocy dzieciom.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY W IMIENIU DZIECI

Facebook
Przejdź do treści