Obszary działań TPD dla wolontariuszy:

  • TURNUSY REHABILITACYJNE: indywidualny opiekun osoby niepełnosprawnej w czasie trwania turnusu, wychowawca grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (wakacje).
  • ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI: dyżury wolontariszy w sklepach przy zbieraniu żywności dla podopiecznych TPD, dyżury w punkcie wydawania darów przy współpracy z Akcją „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
  • EVENTY typu: festyn, koncerty, zabawy integracyjne: animowanie zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, rozdawanie ulotek
  • OGNISKO WYCHOWAWCZE: pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć tematycznych, animowanie zabaw
  • CENTRUM RODZINY I PRAW DZIECKA: dla studentów psychologii, pedagogiki – obsługa interesantów zgłaszających się do Centrum, gdzie przyjumuje TePeDowski Rzecznik Praw Dziecka, dla studentów prawa – pomoc przy pisaniu pism sądowych 

Facebook