Żegnamy Panią Helenę Hass.

Towarzystwo   Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny z głębokim smutkiem przyjął informacje o śmierci w dniu 12 lutego 2022 roku

                        Ś.P. Heleny  Hass

Prezes Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zamościu, członka Zarządu Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie, członka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie . Od 1958 roku mieszkała i  pracowała w Zamościu, od 1975 roku do chwili obecnej związana była z Towarzystwem Przyjaciół  Dzieci .

Od rozpoczęcia pracy czuła potrzeby dzieci i ich rodzin . Dla nich to organizowała wiele różnych form wspomagających je. Interesowała się szczególnie dziećmi wychowującymi się w rodzinach biednych i patologicznych .Z jej inicjatywy oraz dzięki wielkiemu społecznemu zaangażowaniu powstało w mieście wiele kół przyjaciół dzieci, w tym specjalistycznych dla dzieci z cukrzycą, na diecie bezglutenowej, niepełnosprawnych. Angażowała się w tworzenie klas i szkół integracyjnych, organizowała środowiskowe ogniska wychowawcze, przedszkola, ośrodki szkolno–wychowawcze ,punk przedszkolny, wakacyjny wypoczynek wyjazdowy i lato w mieście. Zorganizowała także rodzinny telefon zaufania. W swojej pracy Pani Helena Hass zawsze kierowała się dobrem dzieci.

Odeszła od nas kobieta o wielkim sercu, żegnamy Ją  z wielkim żalem.

 

Zarząd Lubelskiego Oddziału Regionalnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Facebook
Przejdź do treści