Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze.

Rok 2023 jest czasem podsumowania 4 letniej kadencji  ( 2019 – 2022 ) Zarządów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W regionie Lubelskim odbywały się w ostatnim czasie zebrania w Oddziale Miejskim w Zamościu i Oddziale Powiatowym w Chełmie.

Podsumowano cztery lata działalności w trudnym czasie pełnym wyzwań i nowych przedsięwzięć.To czas pandemii Covid i kolejno wojna na Ukrainie

i pomoc uchodźcom. Osoby zaangażowane w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymały odznaczenia ” Przyjaciela Dziecka ” i Specjalną Odznakę

Przyjaciela Dziecka. Podjęto Uchwały i określono nowe kierunki działania lub kontynuację prowadzonych działań. Wybrano nowe władze, którym

życzymy wytrwałości i kreatywności w pracy na rzecz Dzieci. Lubelski Oddział Regionalny swój Zjazd zaplanował na 12 czerwca.

Facebook
Przejdź do treści