Żegnamy Pana Henryka Romańczuka.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.09.2023 roku odszedł od nas Henryk Romańczuk, wieloletni działacz i pracownik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.
Pan Henryk Romańczuk w latach 2003 – 2011 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a od 2011 roku był Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.
Nasz bliski kolega, człowiek wielkiego serca.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Facebook
Przejdź do treści