XIX Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

20-21 października 2023 roku odbył się XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Delegaci z całego kraju podsumowali czteroletnią kadencję działalności TPD. Przyjęto przygotowane sprawozdania zarówno z działalności merytorycznej jak i finansowej TPD. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze. Po dwudziestu czterech latach swoją misję zakończył Prezes Wiesław Kołak. Nowym Prezesem Zarządu Głównego TPD został Pan Grzegorz Piestrak Prezes Oddziału Okręgowego w Przemyślu. Delegaci dokonali również zmian w statucie TPD.

Facebook
Przejdź do treści