Wpis do rejestru organizatorów nr OR/06/0002/22  ważny do: 7 lutego 2025 roku

Warunki uczestnictwa w turnusach (.pdf) 

Od 1 stycznia 2021 wnioski na turnus rehabilitacyjny można składać przez internet  www.sow.pfron.org.pl 

Wszystkie niezbędne dokumenty można przesłać do TPD w formie skanu ( tpdlublin@interia.pl ), w formie zdjęcia ( 500068151) lub pocztą tradycyjną do naszej siedziby (TPD Lubelski Oddział Regionalny  20-016 Lublin ul. Narutowicza 54).

Zaliczki wpłacamy na konto Nr   46 1240 5497 1111 0000 5002 1521  w treści przelewu Imię i Nazwisko uczestnika i miejsce turnusu

Karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu (.pdf)

Zaświadczenie o stanie zdrowia (.pdf)

Wnioski o dofinansowanie do turnusu (dla dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności):
wniosek_turnusy_2024 MOPR ( pdf)

wniosek do PCPR (.pdf)

Wniosek dla kadry turnusowej:
Pobierz: wniosek dla kadry turnusowej (.pdf)

Przypominamy, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców oraz zaświadczenia o niekaralności / lub oświadczenie o niekaralności jeśli zaświadczenie złożyliśmy w pracy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w Polsce obowiązuje Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są nimi: imię i nazwisko, wizerunek, adres, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies.

  1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 54.
  2. Państwa dane osobowe/dane Państwa dzieci będą wykorzystywane wyłącznie do celów obsługowych, związanych z realizacją turnusów.
  3. Odbiorcami danych będą osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (5 lat).
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne4
Facebook
Przejdź do treści