Obszary działań TPD dla wolontariuszy:

 

  • TURNUSY REHABILITACYJNE – możesz zostać indywidualnym opiekunem dziecka/osoby niepełnosprawnej w czasie trwania turnusu, wychowawca grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (wakacje). Pokrywamy koszty pobytu,transportu i ubezpieczenia.                                                                                                                          
  • ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI –  dyżury wolontariuszy w sklepach przy zbieraniu żywności dla podopiecznych TPD, dyżury w punkcie wydawania darów przy współpracy z Akcją „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.                                                                                                                         
  • IMPREZY CHARYTATYWNE – organizowane przez TPD: festyn, koncerty, zabawy integracyjne. Wolontariusze zajmują się animowaniem zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, rozdawanie ulotek , pomocą przy konkursach, przygotowaniem stoisk wystawienniczych itp.                                                                                                                                                                                                                                            
  • ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE – pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć tematycznych, animowanie zabaw, opieka podczas wyjść do kina,na spacery, place zabaw.                                                                                                                                                                       
  • CENTRUM RODZINY I PRAW DZIECKA  –  dla studentów psychologii, pedagogiki – obsługa interesantów zgłaszających się do Centrum, gdzie przyjmuje TePeDowski Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, dla studentów prawa – pomoc przy pisaniu pism sądowych.

Pamiętajmy :

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;  nie przez co, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

– św Jan Paweł II

 

Facebook
Przejdź do treści