ODDZIAŁY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI w Regionie Lubelskim:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w CHEŁMIE 22-100 Chełm ul. Brzozowa 9 tel. (82) 565 45 30 tpdchelmlub@gmail.com        Prezes Oddziału Pani Teresa Król

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w ZAMOŚCIU 22-400 Zamość ul. Staszica 37 tel. (84) 638 57 10 fax. (84) 638 66 57 tpdzam@poczta.onet.eu                              Prezes Oddziału Pani Agata Sierak 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w KRAŚNIKU 23-200 Kraśnik ul. Kościuszki 23 tel. (81) 825 28 82

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w PUŁAWACH 24-100 Puławy ul. Piłsudskiego 35 tel. (81) 887 70 28

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Intelektualną 20-016 Lublin ul. Narutowicza 54                     Przewodnicząca Koła: Pani Wiesława Woźniak 608 364 611

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 20-123 Lublin ul. Lubartowska 75 a                                     Przewodnicząca Koła : Pani Ewelina Gdela 694 107 052 e-mail:kolo.cukrzyca@interia.pl

Placówki TPD:

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
ul. Narutowicza 54 20-016 Lublin 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
ul. Wiejska 17 Zamość 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
ul. Orzeszkowej 28 Zamość

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
ul. Konopnickiej 6 Zamość

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze     ul.Zamoyskiego 32 B Zamość           

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego   ul. Staszica 37 Zamość 

 

L.p Nazwa koła Nr koła Dane adresowe
1.
Koło TPD przy Zespole Szkół przy USD
7
ul. Chodźki 2; 20-093 Lublin 81/ 741-06-61
2.
Koło TPD przy Zespole Szkół Nr 4
19
ul. Bronowicka 21; 20-301 Lublin 81/ 746-14-07
3.
Koło TPD przy Szkole Podstawowej Nr 42
42
ul. Rycerska 9; 20-552 Lublin 81/ 536-01-10
4.
Koło TPD przy Szkole Podstawowej Nr 32
79
ul. K. Przerwy Tetmajera 2; 20-362 Lublin 81/ 744-16-44
5.
Koło TPD przy SOSW Nr 1
81
al. Spółdzielczości Pracy 65; 20-147 Lublin 81/ 747-66-68
6.
Koło TPD przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
85
al. Racławickie 7a; 20-059 Lublin 81/ 442-19-20
Facebook
Przejdź do treści